TRANG CHỦ Nổi bật Hội HTGĐLS Phú Thọ: Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh đẩy mạnh  tuyên truyền về “Đền ơn đáp nghĩa”