TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘI Trong hai ngày 12 và 13/11/2022 Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nam Sơn La tổ chức cất bốc và đón rước hài cốt liệt sỹ Hoàng Kim Ninh từ huyện biên giới Sông Mã về Mộc Châu Sơn La