TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Đoàn cựu chiến binh, chuyên gia quân sự giúp Lào ở Bắc Sông Hồng gồm 43 tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp cùng những tình nguyện viên trở lại chiến trường xưa của đất nước Triệu voi