TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘI Ngày 25.11.2022 Chi hội hỗ trợ GĐ liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long tiếp và tặng quà 12 gia đình liệt sĩ thuộc Trung đoàn một U Minh Hồ Quân khu 9.