TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘI Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội năm 2022 và phương hướng hoạt động của Hội năm 2023