TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘI Tích cực, nỗ lực giúp đỡ thân nhân tìm kiếm, cất bốc chuyển hài cốt liệt sỹ Nguyễn Hữu Lát về quê hương Tân Ước