TRANG CHỦ Nổi bật CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương, Hội HTGĐLS Việt Nam trao xe lăn tại Nghệ An.