TRANG CHỦ Nổi bật SƠN LA: NHIỀU HOẠT ĐỘNG TRI ÂN LIỆT SĨ TRONG THÁNG 7