TRANG CHỦ Nổi bật Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ  thành phố Hải Phòng: Tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày 27/7 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023