TRANG CHỦ Nổi bật Ban liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn Bộ Binh 2 Qk5 cúng linh Nhà bia tưởng niệm 52 liệt sĩ bệnh xá C 33 Sư đoàn và 6 thanh niên xung phong thuộc Sư đoàn BB 2 tại Hiệp Đức.