TRANG CHỦ Nổi bật Bắc Giang: Bàn giao, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Đình Đáp