TRANG CHỦ Nổi bật Trấn Yên (Yên Bái): Khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa và trao tặng 120.000.000 đồng cho các hộ gia đình thân nhân liệt sỹ