TRANG CHỦ Nổi bật Thái Bình: Tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đức So