TRANG CHỦ Nổi bật Hải Phòng: Hội HTGĐLS trao tặng nhà tình nghĩa