TRANG CHỦ Nổi bật Ông kể cháu nghe về truyền thống quân đội và bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”