TRANG CHỦ Nổi bật Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam: Tặng 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa