TRANG CHỦ Nổi bật Văn Chấn (Yên Bái): Trao tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa quân dân