TRANG CHỦ Nổi bật PHÚ THỌ: TRAO BẢNG VÀNG VINH DANH CHO ĐỒNG CHÍ  LÊ QUANG ĐẠI