TRANG CHỦ Nổi bật Đoàn công tác Hội HTGĐLS Việt Nam tham gia chuyến thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/21 (Ba Kè)