TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Thăm Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào