TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Dự Lễ khánh thành và trao nhà tình nghĩa tại Thanh Hà, Hải Dương