TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Thăm các đồng chí bị thương trong tai nạn máy bay Mi 171