TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Chủ tịch HHTGĐLS Việt Nam phát biểu tại Đại hội Thành lập Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam