TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Phát biểu của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Đại hội đại biểu khóa II