TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Tổ chức khánh thành và trao nhà tình nghĩa cho mẹ Phạm Thị Khê tại Hải Hậu, Nam Định