TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI THĂM, TẶNG QUÀ CHO CÁC GIA ĐÌNH LIỆT SĨ ĐÃ HI SINH TRONG KHI LÀM NHIỆM VỤ HUẤN LUYỆN VÀ CỨU HỘ, CỨU NẠN