TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Đón hài cốt và tổ chức an táng liệt sĩ Trần Quang Hải tại quê nhà .