TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Hội HTGĐLS thành phố Hải Phòng Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tham gia thực hiện Đề án 150 và để án 1237 của Chính phủ.