TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ quân Hai Bà Trưng (Hà Nội): Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2018 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2020.