TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Viện Công nghệ ADN và Phân tích di truyền Việt Nam: Hợp đồng về nguyên tắc giám định AND xác định hài cốt liệt sĩ