TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Ban liên lạc CCB Trung đoàn 27 và Phòng LĐ-TB và XH huyện Gio Linh (Quảng Trị) tổ chức lấy mẫu hài cốt các liệt sĩ