TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam: Kết quả hoạt động tri ân liệt sĩ trong tháng 3, tháng 4 và trọng tâm công tác tháng 5 năm 2020