TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam: Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và những việc trọng tâm tháng 7 năm 2020