TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Tình cảm của Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam