TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam: Đánh giá kết quả hoạt động tháng 10 và phương hướng công tác tháng 11-2020