TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam: Tham dự Hội nghị tổng kết Công tác Đối ngoại nhân dân năm 2020.