TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG TẶNG BẰNG KHEN CHO HỘI HỖ TRỢ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH