TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam: Trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho cụ Nguyễn thị Lan mẹ liệt sĩ.