TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHỘI ĐỊA PHƯƠNG Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bắc Giang qua 3 năm hoạt động tri ân liệt sĩ. (2017-2020)