TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHỘI ĐỊA PHƯƠNG Hội HTGĐLS tỉnh Hòa Bình tổ chức nhiều đợt tư vấn lưu động đến các gia đình liệt sĩ về chính sách liệt sĩ, tìm kiếm mộ liệt sĩ.