TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHỘI ĐỊA PHƯƠNG Chi hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam của Quân khu Trị Thiên: Tổ chức tổng kết hoạt động năm2020, kế hoạch năm 2021