TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHỘI ĐỊA PHƯƠNG BAN THƯỜNG VỤ HỘI HỖ TRỢ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: HỌP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II VÀ CẢ NĂM 2021