TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHỘI ĐỊA PHƯƠNG Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức hội thảo “XÁC ĐỊNH PHIÊN HIỆU ĐƠN VỊ, THỜI GIAN CHIẾN ĐẤU, Vị TRÍ, SỐ LƯỢNG LIỆT SĨ HY SINH TẠI ẤP MĂNG CẢI, XÃ LỘC THIỆN, HUYỆN LỘC NINH”