TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHỘI ĐỊA PHƯƠNG BAN LIÊN LẠC CCB TRUNG ĐOÀN 174 , ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA HỘI HỖ TRỢ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ TP.HCM TẶNG QUÀ CHO CÁC Đ/C CCB TRUNG ĐOÀN CÓ KHÓ KHĂN VÌ DICH COVID-19