TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHỘI ĐỊA PHƯƠNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI HỖ TRỢ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA II, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP: ÔNG ĐỖ VĂN CÁC ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH HỘI