TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHỘI ĐỊA PHƯƠNG Hội Hố trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An: Nhận tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa