TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHỘI ĐỊA PHƯƠNG Trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở huyện Nghi Lộc và Diễn Châu