TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHỘI ĐỊA PHƯƠNG Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ quận Ba Đình, Hà Nội: Tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022-2025)