TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘIHỘI ĐỊA PHƯƠNG Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên: Tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022