TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN ĐÀ NẴNG: Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang tổ chức sơ kết Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/20/19/NĐ- CP ngày 22/02/2019 của chính phủ về khu vực phòng thủ.